Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 12:28-34"

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2020Mác 12:28–34Thứ Ba Tuần Lễ Thánh “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó” (câu 30–31). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy thông giáo chất vấn Chúa Giê-xu về vấn đề gì? Chúa Giê-xu đã trả lời như thế nào? Tại đây bạn nhận ra lẽ thật t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top