Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 11:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2017 Mác 11:1-10Con Đường Tình Yêu “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiện Chúa Giê-xu vào thành diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của sự kiện này là gì? Chúa Giê-xu đóng vai trò như thế nào trong sự kiện này? Sự kiện này có ý nghĩa gì với bạn? Chúa Giê ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2015 Mác 11:1-10Chúa Giê-xu Vào Thành Giê-ru-sa-lem “Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất; hãy hát thi thiên ca ngợi Ngài” (Thi Thiên 47:7 Bản Truyền Thống Hiện Đại). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem với nghi thức như thế nào? Vì sao Chúa đến trong nghi thức khiêm nhường như vậy? Sự kiện Chúa cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem đem lại khích lệ gì cho bạn? Hầu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top