Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 1:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2015 Mác 1:1-3Con Đức Chúa Trời “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: “Con Đức Chúa Trời” trong ngôn ngữ Do Thái có nghĩa là gì? Lời mở đầu trong sách Mác công bố điều gì về Chúa Giê-xu Giáng Sinh? Lời công bố này nhắc nhở chúng ta điều gì trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm nay? Sau khi giới thiệu Chúa Giê-xu là Đấng Cơ Đốc, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2015 Mác 1:1-3Dọn Lòng Đón Chúa Giáng Sinh “Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Trong thế giới cổ, người ta dọn đường trong những trường hợp nào? Lời kêu gọi “Hãy dọn đường cho Chúa” áp dụng cho chúng ta ngày nay như thế nào? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm nay? Dọn đường là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2015 Mác 1:1-3Đấng Chịu Xức Dầu “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Danh xưng “Đấng Christ (Cơ Đốc)” mà ông Mác dùng để tôn xưng Chúa Giê-xu giáng sinh có nghĩa là gì? Ông Mác muốn mọi người nhìn thấy Đấng từ lâu họ mong đợi là ai? Ngày nay chúng ta xưng mình là Cơ Đốc nhân thì chúng ta cần phải sống như thế nào cho xứng đáng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2015 Mác 1:1-3Đầu Tin Lành của Chúa Giê-xu “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tin Lành ông Mác trình bày nhằm giới thiệu về ai (câu 1)? Ông Mác cho biết Tin Lành khởi đầu từ đâu? Từ khởi đầu đó, chúng ta có trách nhiệm tiếp nối Tin Lành như thế nào? Ngay từ câu đầu của sách Phúc Âm Mác, sau khi giới thiệu Tin Lành, ông Mác đã ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2015 Mác 1:1-3Tin Lành “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ý nghĩa của Tin Lành mà ông Mác giới thiệu trong câu 1 là gì? Niềm vui giáng thế của Chúa ban cho khác với niềm vui từ thế gian đem đến như thế nào? Cơ Đốc nhân phải sống thế nào khi đã tiếp nhận Tin Lành về Chúa Giê-xu giáng sinh? Tin Lành hay Phúc Âm mà ông Mác nói t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top