Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 7:24-27"

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2015 Ma-thi-ơ 7:24-27Người Khôn và Người Dại “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hai hình ảnh nào để ví sánh người khôn và người dại? Ý nghĩa của mỗi hình ảnh là gì? Bạn áp dụng bài học này thế nào cho đời sống của mình? Sau khi giảng một bài giảng dài thường được ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top