Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 6:24-34"

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2015 Ma-thi-ơ 6:24-34Tôi Đang Đầu Tư Dưới Đất? “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Người ta thường lo lắng nhất về những điều gì? Kinh Thánh dạy gì về vấn đề tư hữu, giàu có, tiết kiệm, đầu tư để sinh lợi? Không chất chứa của cải (đầu tư) dưới đất có nghĩa là ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top