Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 5:43-45"

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2014 Ma-thi-ơ 5:43-45 Bí Quyết Sống Tha Thứ “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:21 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Lời dạy “Hãy yêu thương người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch” (câu 43) phát xuất từ đâu? Cụm từ “Con của Cha các con ở trên trời” nghĩa là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể yêu kẻ thù như lời dạy của Chúa Giê-xu? Lời dạy của Ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top