Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 5:38-46"

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2015 Ma-thi-ơ 5:38-46Nguyên Tắc Đạo Đức Cơ Đốc: Không Trả Thù “Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người” (Rô-ma 12:17). Câu hỏi suy ngẫm: Quy luật “Mắt đền mắt, răng đền răng” có gì bất công chăng? Một người công chính trong thế gian có xem điều đó là bất thường không? Tại sao? Chúa bảo môn đệ Ngài phải nên toàn thiện, có phải là đòi hỏi quá đáng khôn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top