Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 5:27-30"

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2015 Ma-thi-ơ 5:27-30Tội Tà Dâm “Ngươi chớ phạm tội tà dâm” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là những người dễ phạm tội tà dâm? “Ngó” và “tham muốn” trong Ma-thi-ơ 5:27-28 có nghĩa gì? Làm thế để chiến thắng tội tà dâm và những ham muốn xấu xa, bất chính? Trong lịch sử, chúng ta thấy có biết bao nhà lãnh đạo đã phạm tội tà dâm. Dù họ cai trị một nước rộng lớn, nắm qu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top