Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 5:20-22"

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2015 Ma-thi-ơ 5:20-22Tiêu Chuẩn Nước Trời “Vì Ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si,thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Pha-ri-si bị Chúa Giê-xu lên án? Hình phạt Chúa nói đến trong câu 22 có quá nặng hay không? Tại sao? Làm thể nào đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top