Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 5:17-20"

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2015 Ma-thi-ơ 5:17-20Sốt Sắng Làm Các Việc Lành “Vì Ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng” (Ma-thi-ơ 5:20). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói đến việc lành, Kinh Thánh muốn nói đến những việc nào? Việc lành của chúng ta cần trổi hơn việc lành của c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top