Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 28:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2016 Ma-thi-ơ 28:1-10Rao Truyền Chúa Phục Sinh “Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy Ta” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Hai phụ nữ đến thăm mộ Chúa đã chứng kiến điều gì? Khi gặp Chúa Giê-xu Phục Sinh, Ngài đã phán với họ những lời nào? Những lời phán đó có ý nghĩa gì với hai phụ nữ ấy, và với chúng ta ngày nay? Sau ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top