Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 27:11-31"

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2016 Ma-thi-ơ 27:11-31Trước Tòa Tổng Đốc Phi-lát “Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người này; điều đó mặc kệ các ngươi” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tòa Công Luận giải Chúa đến tòa Phi-lát? Trong quá trình xét xử, chúng ta thấy ông Phi-lát nhận định thế nào về ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top