Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 26:73-27:5"

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2016 Ma-thi-ơ 26:73-27:5Tha Thứ Chính Mình “Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phi-e-rơ đã làm gì trong lần chối Chúa thứ ba? Thử tượng tượng tâm trạng của ông ra sao khi ông nghe gà gáy? So sánh phản ứng của ông Phi-e-rơ và của ông ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top