Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 26:57-68"

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2016 Ma-thi-ơ 26:57-68Im Lặng hay Lên Tiếng? “Nhưng Đức Chúa Giê-xu cứ làm thinh” (câu 63a) Câu hỏi suy ngẫm: Các thầy tế lễ cả và tòa công luận cố làm gì để kết án Chúa Giê-xu? Phản ứng của Ngài ra sao? Khi Ngài lên tiếng, điều gì đã xảy ra? Bạn thường im lặng hay lên tiếng khi bị vu oan? Trong tiến trình Chúa Giê-xu bị xét xử, Ngài phải trải qua nhiều cuộc thẩm vấn và trong phâ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2016 Ma-thi-ơ 26:57-68Trước Tòa Thầy Cả Cai-phe “Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài,cho được giết Ngài. Dù có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả” (câu 59, 60). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi bắt Chúa, họ giải Ngài đi đâu? Tại tòa Cai-phe, họ đã dùng những thủ đoạn gì để kết tội Chúa? Tại sao họ muốn giết Chúa? Bài ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top