Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 22:37-40"

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2015 Ma-thi-ơ 22:37-40Đạo Đức Cơ Đốc “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (I Cô-rinh-tô 6:12). Câu hỏi suy ngẫm: Đâu là tiêu chuẩn của người đời để phân biệt thiện và ác? Đâu là tiêu chuẩn của con dân Chúa để phân biệt việc thiện và việc ác? Có những hướng dẫn cụ thể nào giúp con dân Chúa biết ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top