Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 19:15-26"

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2015 Ma-thi-ơ 19:15-26Người Giàu và Thiên Đàng “Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đệ: “Thật, Ta bảo các con, người giàu vào thiên đàng quả là khó” (Ma-thi-ơ 19:23). Câu hỏi suy ngẫm: Người thanh niên nhà giàu này là người thế nào về phương diện đạo đức? Trong thâm tâm, anh hy vọng Chúa sẽ giải đáp như thế nào? Tại sao anh thất vọng bỏ đi? Con người dù nghèo hay giàu, phần lớn đều m ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top