Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 18:21-35"

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2016 Ma-thi-ơ 18:21-35Tha Thứ Mấy Lần? “Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Ma-thi-ơ 18:22). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã hỏi Chúa điều gì về sự tha thứ? Chúa trả lời ông ra sao? Câu trả lời của Chúa có hàm ý gì? Tại sao chúng ta phải tha thứ như vậy? Sứ đồ Phi-e-rơ là người dạn dĩ. Khi có điều thắc mắc, ông không ngần ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top