Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 18:21-22"

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2017 Ma-thi-ơ 18:21-22Bao Nhiêu Lần? “Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi của Sứ đồ Phi-e-rơ (câu 21) cho biết gì về ông và quan điểm về sự tha thứ của ông? Quan điểm này có hợp lý và dễ chấp nhận không? Tại sao? Chúa Giê-xu trả lời thế nào? Từ đây bạn hiểu gì về sự tha thứ? Theo bạn, điều này ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2014 Ma-thi-ơ 18:21-22Bảy Mươi Lần Bảy “Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con” (Ma-thi-ơ 6:14-15, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu muốn nói gì khi bảo ông Phi-e-rơ phải tha thứ bảy mươi lần bảy? Tha thứ có phải là dun ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top