Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ma-thi-ơ 12:22-37"

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2014 Ma-thi-ơ 12:22-37Tội Không Được Tha “Ai nói nghịch với Con Người thì sẽ được tha, nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha” (Ma-thi-ơ 12:32 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã trị bệnh cho ai, kết quả ra sao? Dân chúng gọi Chúa là Con Vua Đa-vít với ý gì? Những người Pha-ri-si phản ứng ra sao? Con Người là ai? Thế nào là nó ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top