Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 8:4-15"

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2015 Lu-ca 8:4-15Bông Trái của Đức Tin “Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22). Câu hỏi suy ngẫm: Trong ẩn dụ của Chúa, người gieo dùng mấy thứ hạt giống? Giống đó là gì? Cách tiếp nhận hạt giống biểu trưng cho điều gì? Tiếp nhận hạt giống như thế nào thì đem lại nhiều kết q ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top