Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 6:27-38"

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2015 Lu-ca 6:27-38Việc Lành và Sống Đạo “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:9, 10). Câu hỏi suy ngẫm: Làm việc lành quan trọng ra sao trong đời sống con dân Chúa? Việc lành của con cái Chúa có gì khác với việc lành ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top