Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 2:8-20"

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2018 Lu-ca 2:8-20 Điều Kỳ Diệu của Đêm Giáng Sinh “Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một Con Trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:12). Câu hỏi suy ngẫm: Những người chăn chiên được thiên sứ rao báo điều gì? Sau đó họ đi đến đâu và làm gì khi trở về? Bạn nhận ra điều kỳ diệu nào trong mùa Giáng Sinh năm nay? Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, khi những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2016 Lu-ca 2:8-20Tấm Lòng Khao Khát Chúa “Bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Các mục đồng quyết định thế nào khi nghe tin tức tốt lành từ thiên sứ loan báo? Tấm lòng sẵn sàng đón Chúa của họ đã được đền đáp thế nào? Tấm lòng của các mục đồng giục giã bạn thế nào trong mùa Gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2016 Lu-ca 2:8-20Hòa Chung Niềm Vui Lớn “Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Thánh Lu-ca đã ghi lại câu chuyện Hài Nhi Giê-xu ra đời kỳ diệu như thế nào? Các mục đồng và thiên binh, thiên sứ hòa chung niềm vui lớn bằng sự kiện gì? Chúa Giáng Sinh đã thay đổi cuộc đời bạn thế nào? Một đêm khuya rất đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2014 Lu-ca 2:8-20 Sau Giáng Sinh “Các người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ” (Lu-ca 2:20 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe thiên sứ báo tin, các anh chăn chiên đã đi tìm Chúa với tinh thần thế nào? Các anh chăn chiên đã trở về và có những thay đổi gì? Sau khi hoàn tất chương trình lễ Giáng s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2014 Lu-ca 2:8-20Trọng Tâm của Giáng Sinh “Sáng Danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14). Câu hỏi suy ngẫm: Bài ca mừng Chúa giáng sinh của thiên binh nhấn mạnh đến hai trọng tâm nào? Các anh chăn chiên sau khi tìm gặp Chúa trở về, họ đã làm gì? Nếu chỉ chú tâm vào một trong hai trọng tâm của Giáng Sinh, kết quả sẽ thế nào? Bạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2014 Lu-ca 2:8-20Tin Vui Lớn cho Muôn Dân “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10, 11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao tin lành của thiên sứ báo tin cho các anh chăn chiên là tin vui mừng lớn cho nhân loạ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top