Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 2:7"

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2014 Lu-ca 2:7Quán Trọ và Máng Cỏ “Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở” (Lu-ca 2:7). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, tại sao ông bà Giô-sép và Ma-ri phải tạm trú trong chuồng súc vật? So sánh hình ảnh quán trọ và chuồng súc vật tại thời điểm kiểm kê dân số, có điều gì giống với lòng người? Hai hình ảnh tương phản ấy ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top