Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 24:50-53"

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2016 Lu-ca 24:50-53Chúa Thăng Thiên “Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đệ mà được đem lên trời” (câu 51). Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “trời” trong câu 51 chỉ nơi nào? Chúa Giê-xu thăng thiên về trời minh chứng điều gì về thiên đàng? Sau khi Chúa thăng thiên, các môn đệ thay đổi thái độ và quan niệm như thế nào? Chúa thăng thiên và Ngài cũng hứa “Ta đến mau chóng” khích lệ bạn điều gì? S ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top