Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 2:41-52"

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2017 Lu-ca 2:41-52Phát Triển Toàn Diện “Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (câu 52). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã đi đâu cùng với cha mẹ lúc Ngài mười hai tuổi? Sau khi dự lễ, Chúa làm gì với các giáo sư Do Thái? Kinh Thánh nói gì về sự phát triển của Chúa Giê-xu khi còn ở với cha mẹ? Bạn làm gì để con cái đư ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top