Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 2:25-38"

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2016 Lu-ca 2:25-38Tấm Lòng Trông Đợi Chúa “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như Lời Ngài; vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài” (câu 29-30). Câu hỏi suy ngẫm: Cụ Si-mê-ôn và bà An-ne bền lòng trông đợi điều gì, và họ được Chúa đền đáp ra sao? Gương sáng trông đợi Chúa của hai cụ giúp gì cho chúng ta trong mùa Giáng Sinh năm nay? Trong phâ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top