Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 22:39-46"

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2018 Lu-ca 22:39-46 Con Đường Làm Theo Ý Cha “Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đệ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu đi lên núi Ô-li-ve? Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại các môn đệ phải làm gì? Khi gặp khó khăn, thử thách ngăn trở bạn vâng theo ý Chúa, bạn cần làm gì để vượt qua? Chúa Giê-xu và các môn đệ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2016 Lu-ca 22:39-46 Vâng Phục Cho Đến Chết “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8). Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung lời cầu nguyện của Chúa là gì? Tại sao có thiên sứ hiện ra? Mồ hôi của Chúa như giọt máu lớn bày tỏ tâm trạng của Chúa ra sao? Lời Chúa phán ở câu 40 và lặp lại ở câu 46 dạy dỗ bạn bài học qua ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2016 Lu-ca 22:39-46Vâng Phục Ý Cha “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi! Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi” (câu 42). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ cầu nguyện? Ngài đã cầu xin Cha điều gì và thái độ của Ngài ra sao? Bạn có sẵn lòng vâng phục ý muốn Chúa dù điều đó khiến bạn rất đau khổ không? Sau bữa ăn tối Lễ Vượt Qua, Chúa G ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top