Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 21:8-19"

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2016 Lu-ca 21:8-19Nhịn Nhục Để Giữ Linh Hồn “Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu báo trước về những dấu hiệu của ngày Chúa trở lại như thế nào? Theo bạn, những điều này có ứng nghiệm chưa? Lời Chúa khích lệ những người theo Chúa ra sao? Bạn có nhịn nhục đủ trước những khó khăn phải chịu vì Danh Chúa không? Cả ba sách Ph ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top