Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 2:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2014 Lu-ca 2:1-3Chúa của Lịch Sử “Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ” (Lu-ca 2:1). Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiện lịch sử nào xảy ra trước ngày Chúa Giê-xu giáng sinh? Kinh Thánh cho thấy Cơ Đốc giáo đã đâm rễ vững chắc trong lịch sử như thế nào? Mối liên hệ giữa chiếu chỉ kiểm kê dân số và thời điểm Chúa Giê-xu giáng sinh nói lên điều gì về Đức Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top