Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 20:9-16"

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2015 Lu-ca 20:9-16Người Trồng Nho Gian Ác “Ông ta sẽ đến và diệt bọn trồng nho ấy, rồi giao vườn nho cho những người khác” (Lu-ca 20:16a). Câu hỏi suy ngẫm: Ẩn dụ trong phần Kinh Thánh này có ý nghĩa nào? Vì sao chủ đến diệt những người trồng nho? Bạn đã dâng lên Chúa “hoa lợi thuộc linh” nào? Chúa Giê-xu kể cho dân chúng một ẩn dụ về những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Vườn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top