Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 20:45-47"

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2015 Lu-ca 20:45-47Sống Chân Thật “Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn” (câu 46). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao phải đề phòng các thầy thông giáo? Họ phạm những tội gì? Hậu quả ra sao? Bạn học và áp dụng những điều gì qua bài học hôm nay? Trong ba câu Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu đưa ra lời lên án rõ r ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top