Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu- ca 20:41-44"

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2015 Lu- ca 20:41-44Chúa Giê-xu Là Ai? “Như thế, Vua Đa-vít gọi Ngài là Chúa, vậy làm sao Ngài lại là con vua ấy được?” (câu 44). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn giải thích thế nào về câu hỏi của Chúa? Tại sao người Pha-ri-si không tin nhận Chúa? Đối với bạn, Chúa Giê-xu là ai? Dựa vào Ê-sai 11:1 và Giê-rê-mi 23:5, quan niệm phổ thông của các thầy dạy luật, các lãnh đạo tôn giáo cũng như dâ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top