Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 20:20-26"

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2015 Lu-ca 20:20-26Hướng Về Thập Tự Giá “Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời, hãy trả lại cho Đức Chúa Trời” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Những thám tử đặt câu hỏi với Chúa Giê-xu với mục đích gì? Chúa muốn nói gì khi trả lời họ trong câu 24, 25? Bạn có thay đổi nào khi suy nghĩ về sự hy sinh của Chúa cho bạn hôm nay? Các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo muốn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top