Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 20:17-19"

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2015 Lu-ca 20:17-19Hy Vọng trong Chúa “Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, đã trở nên đá góc nhà” (Lu-ca 20:17). Câu hỏi suy ngẫm: Ý nghĩa của “đá góc nhà” là gì? Người Do Thái đã từ chối Chúa như thế nào? Bạn nhận được sự hy vọng nào qua bài học hôm nay? Thời trước, những ngôi nhà xây bằng đá không có cột trụ như ngày nay, vì vậy, để liên kết hai bức tường lại với nhau, người ta dùng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top