Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 19:45-46"

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2015 Lu-ca 19:45-46Sống Can Đảm “Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra” (Lu-ca 19:45). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa đuổi những người buôn bán ở đền thờ? Những điều gì bạn cần thay đổi trong sự thờ phượng của mình? Bạn có can đảm sống đúng niềm tin của mình chăng? Khi đã vào Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu tiến đến đền thờ. Nước mắt có thể còn đọng trên m ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top