Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 19:41-44"

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2015 Lu-ca 19:41-44Sự Bình An Thật “Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành” (câu 41). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu khóc về thành? Con người thường trông cậy vào điều gì để có sự bình an? Làm thế nào bạn nhận được sự bình an thật từ Chúa? Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem và Ngài khóc về thành này. Đây là lần thứ hai Chúa khóc trước nhiều người. Lần đầ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top