Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 19:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2016 Lu-ca 19:1-10Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại “Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo,và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xa-chê là người như thế nào? Ông muốn tìm kiếm điều gì? Sau khi gặp Chúa Giê-xu, ông Xa-chê bày tỏ thái độ và hành động ra sao? Vì sao ôn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top