Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 18:9-14"

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2017 Lu-ca 18:9-14Thánh Nhân và Tội Nhân “Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Người Pha-ri-si và người thu thuế có thái độ thế nào khi cầu nguyện? Vì sao Chúa Giê-xu đánh giá cao người thu thuế hơn người Pha-ri-si? Cả hai nhận ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top