Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 18:18-30"

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2019 Lu-ca 18:18-30 Được và Mất Khi Đầu Tư Thuộc Linh “Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo Ta” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Viên quan trẻ đến tìm Chúa Giê-xu để hỏi về vấn đề gì? Tại sao anh lại quan tâm đến điều đó dù anh rất giàu có? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2017 Lu-ca 18:18-30Được và Mất Khi Đầu Tư Thuộc Linh “Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo Ta” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Viên quan trẻ đến tìm Chúa Giê-xu để hỏi về vấn đề gì? Tại sao anh lại quan tâm đến điều đó dù anh rất giàu có? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top