Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 16:19-31"

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2017 Lu-ca 16:19-31Vì Sao Đến Đó? “Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy!”(câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Người giàu đã có những yêu cầu nào đối với ông Áp-ra-ham? Những yếu tố nào đã góp phần đưa người giàu đến nơi đau khổ trong âm phủ? Qua các câu trả lời của ông Áp-ra-ham, bạn học được gì về sự chết, số phận sau cái c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top