Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 16:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2015 Lu-ca 16:1-9Đầu Tư trên Trời “Còn Ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời” (Lu-ca 16:9). Câu hỏi suy ngẫm: Người quản gia trong câu chuyện gặp khó khăn nào? Anh đã chuẩn bị ra sao cho ngày hoạn nạn của mình? Chúa khen anh quản gia này về điểm gì? Chúa muốn dạy chúng ta đầu tư ra sao qua câu chuyện trên? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top