Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 14:25-33"

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2016 Lu-ca 14:25-33Vác Thập Tự Giá “Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không được làm môn đệ Ta” (Lu-ca 14:27). Câu hỏi suy ngẫm: “Tin Chúa sẽ được phước,” đúng không? Tại sao? Chúa cho biết người theo Chúa có thể gặp những khó khăn nào? Chính bạn, hay những người bạn quen biết đã từng gặp khốn khó nào vì theo Chúa? Xin cho biết lý do khiến bạn quyết lòng theo Chúa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2015 Lu-ca 14:25-33Hướng về Thập Tự “Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không được làm môn đệ Ta” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Ý nghĩa của cụm từ “vác thập tự giá mình” là gì? Bạn nhận được bài học gì qua gương hy sinh của Chúa? Bạn chuẩn bị đời sống tâm linh mình như thế nào khi kỷ niệm sự hy sinh của Chúa dành cho bạn? Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top