Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 1:39-45"

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2015 Lu-ca 1:39-45Vấn Đề Phá Thai “Ngươi chớ giết người” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13). Câu hỏi suy ngẫm: Đa số luật lệ các nước giải quyết ra sao về vấn đề phá thai? Người ta thường căn cứ vào những lập luận nào để ủng hộ việc phá thai? Kinh Thánh có những lời phản bác nào cho những lập luận trên? Con dân Chúa đối xử ra sao với những người đã từng phá thai? Theo một tài liệu thì hằng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top