Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 12:16-21"

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2017 Lu-ca 12:16-21Giàu Mà Dại “Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy mô tả người giàu trong ẩn dụ này (câu 16-19)? Vì sao Chúa Giê-xu lại gọi người giàu này là ngu dại (câu 20)? Như vậy, đối với Chúa Giê-xu sự khôn hay dại tùy thuộc vào điều gì? Bạn đang sống với tiêu chuẩn khôn - dại, thành - bại của người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2015 Lu-ca 12:16-21 Thâu Trữ Mà Không Giàu Có “Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Khi trúng mùa lớn, người phú nông đã làm gì? Hai sai lầm lớn của ông là gì? Tại sao Chúa nói phú nông này thâu trữ nhưng không giàu có? Chúa muốn con dân Chúa sống quân bình như thế nào để luôn được giàu có nơi Đức Chúa Trời? Co ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top