Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 12:13-20"

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2015 Lu-ca 12:13-20Người Ngu Dại “Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”(Lu-ca 12:20). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu kể câu chuyện người giàu có ngu dại này? Người đời nhận định ông là người thế nào? Tại sao Chúa nói ông là người ngu dại? Bạn cần sống thế nào để khô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top