Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 12:13-15"

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2017 Lu-ca 12:13-15Bạn Đang Quan Tâm Điều Gì? “Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu” (câu 15 BTT). “Ngài phán với họ: “Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật” (câu 15 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về người đưa ra đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top