Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lu-ca 10:25-37"

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2015 Lu-ca 10:25-37Đạo Đức Cơ Đốc: Phục Vụ “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình” (Lu-ca 10:27). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu chuyện Chúa kể, những ai là đồng hương của người bị nạn? Họ giữ những chức vụ gì trong tôn giáo? Họ cư xử ra sao? Giữa người cứu giúp và nạn nhân ở đây có liên hệ thế nào ( ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top