Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Lê-vi Ký 19:9-10"

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2016 Lê-vi Ký 19:9-10Chúa Dạy Cách Giúp Người Nghèo Khó “Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ người mồ côi và người góa bụa; nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác” (Thi Thiên 146:9). Câu hỏi suy ngẫm: Cách Chúa dạy về gặt lúa có gì “khác thường”? Cách Chúa dạy về thu hoạch vườn nho có gì “khác thường”? Lý do nào Chúa bảo làm vậy? Có bài học cụ thể nào cho bạn trong đời sống h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top