Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Khải Huyền 2:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2017   Khải Huyền 2:1-5 Động Cơ Phục Vụ Hội Thánh “Nhưng điều Ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh Ê-phê-sô đang ở trong tình trạng như thế nào? Chúa trách họ điều gì và họ cần phải làm gì? Khi nào thì những công việc phục vụ trong Hội Thánh mới có giá trị và hiệu quả? Bạn cần ưu tiên gây dựng điều gì? Sứ đồ Giăng được Chú ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top