Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Ti-mô-thê 4:9-15"

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2015 II Ti-mô-thê 4:9-15Quan Tâm Lẫn Nhau “Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút, thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhứt là những sách bằng giấy da” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã tâm tình với Mục sư Ti-mô-thê những buồn vui nào trong bước đường phục vụ Chúa của ông? Ông nêu những nhu cầu nào để nhờ người con tinh thần của mình giúp đỡ? Đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top